Ấm Thạch Biều Cảnh Trấn Như Ý Nguyên Khoáng Lục Sa Dân Quốc, Thủ Công 350ml

45.000.000 26.500.000

  • Ấm tử sa lục sa 350ml, nguyên khoáng thủ công toàn chế
  • Thoát nước tổ ong, dòng khoẻ, dáng Thạch Biều nổi tiếng
  • Chất đất lục sa dân quốc cực hiếm.
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0868 965568/ 0989 680068
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)