Sương Mai gìn giữ sức khỏe và hồn Trà Việt

Theo Báo Xây dựng – Trong lúc thị trường Việt Nam đang rối loạn các sản phẩm trà, thì tại trong nước lại có một nhãn hàng của chính người Việt đang âm thầm tạo nên một sản phẩm xanh, sạch từ khâu trồng nguyên liệu, cho đến khâu sản xuất, chỉ để mong muốn mang đến một sản phẩm tốt cho sức khỏe và gìn giữ hồn trà Việt từ chính những búp trà. Và đó chính là Sương Mai.

Xin mời quý trà xem thêm tại: https://baoxaydung.com.vn/suong-mai-gin-giu-suc-khoe-va-hon-tra-viet-235802.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *