• Products
  Không tìm thấy sản phẩm nào.
   • Blog
    Không có bài viết blog nào.

   Trà Nõn Thuần Chủng

   Trà Nõn Thuần Chủng được lựa chọn kỹ lưỡng từ những cây trà có giống thuần chủng vùng Tân Cương, giữ được nguyên vẹn những hương vị truyền thống của vùng đất Núi Cốc và nước Sông Công

   Hiển thị
   trên một trang
   Ảnh của Trà Nõn Thuần Chủng 200g

   Trà Nõn Thuần Chủng 200g

   240,000

   Được lựa chọn kỹ lưỡng từ những cây trà có giống thuần chủng vùng Tân Cương, giữ được nguyên vẹn những hương vị truyền thống của vùng đất Núi Cốc và nước Sông Công.

   Ảnh của Trà Nõn Thuần Chủng 100g

   Trà Nõn Thuần Chủng 100g

   120,000

   Được lựa chọn kỹ lưỡng từ những cây trà có giống thuần chủng vùng Tân Cương, giữ được nguyên vẹn những hương vị truyền thống của vùng đất Núi Cốc và nước Sông Công.

   Ảnh của Trà Nõn Thuần Chủng 500g

   Trà Nõn Thuần Chủng 500g

   600,000

   Được lựa chọn kỹ lưỡng từ những cây trà có giống thuần chủng vùng Tân Cương, giữ được nguyên vẹn những hương vị truyền thống của vùng đất Núi Cốc và nước Sông Công.

   back to top