• Products
  Không tìm thấy sản phẩm nào.
   • Blog
    Không có bài viết blog nào.

   Trà đinh

   Hiển thị
   trên một trang
   Ảnh của Trà Đinh thượng hạng 200g

   Trà Đinh thượng hạng 200g

   640,000

   Trà Đinh Hảo Hạng là trà hái chỉ đúng một ngọn trên cùng của búp chè giống như chiếc đinh khi lá chè chưa phát triển thành lá, chiều dài đinh chè dài hơn Trà Đinh Thượng Hạng.

   Ảnh của Trà Đinh thượng hạng 100g

   Trà Đinh thượng hạng 100g

   320,000

   Trà Đinh Thượng Hạng là trà được hái chỉ đúng một ngọn trên cùng của búp chè giống như chiếc đinh khi lá chè chưa phát triển thành lá. Chiều dài đinh chè chỉ khoảng 1,5cm, được hái vào buổi sáng sớm khi vừa tan sương nhưng chưa có nắng để có hàm lượng dinh dưỡng cao nhất.

   Ảnh của Trà Đinh hảo hạng 200g
   Ảnh của Trà Đinh hảo hạng 100g
   Ảnh của Trà Đinh thượng hạng đặc biệt 100g
   back to top