• Products
  Không tìm thấy sản phẩm nào.
   • Blog
    Không có bài viết blog nào.

   Tứ Bảo Chân Trà - VIP

   Hiển thị
   trên một trang
   Ảnh của Tứ Bảo Chân Trà - VIP

   Tứ Bảo Chân Trà - VIP

   3,800,000
   5,000,000

   Hộp quà tặng Tứ Bảo Chân Trà gồm: 4 hộp gốm Pháp lam và trà, 1 bộ ấm chén Tử Sa. Đất - Chân Phương Trà: Ý nghĩa Hòa Ái Bao Dung Nước - Chân Nguyên Trà: Ý nghĩa Thanh Tịnh Minh Tâm Gió- Chân Nhiên Trà: Ý nghĩa Hoạt Huyết Sinh Khí Nước - Chân Dương Trà: Ý nghĩa Nhiệt Tình Sáng Tạo

   back to top