Ấm Tử Sa Trúc Lâm Lạc Cảnh, Nguyên Khoáng, Thủ Công 260ml

56.000.000 28.500.000

Ấm Tử Sa Trúc Lâm Lạc Cảnh

  • Nghệ nhân: Nghệ nhân thủ công mỹ nghệ cấp Quốc Gia Tào Tú Phân – Đệ tử truyền thừa của cố Nghệ Nhân Tưởng Dung.

  • Chế tác: Thủ công toàn chế

  • Chất đất: Nguyên khoáng đại hồng bào

  • Dung tích: 260m

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0868 965568/ 0989 680068
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)