• Products
  Không tìm thấy sản phẩm nào.
   • Blog
    Không có bài viết blog nào.

   Dụng Cụ Trà

   Các trà cụ dùng trong việc pha chế và uống trà để mang lại đầy đủ hương vị trà tốt nhất gồm: Khay, bộ gắp trà, bộ chia trà, chén tống, lọc trà ..

   Hiển thị
   trên một trang
   Ảnh của Ấm Bạc - Mã Đáo Thành Công

   Ấm Bạc - Mã Đáo Thành Công

   8,500,000
   11,500,000

   Ấm chén bạc 999 nguyên khối, chế tác thủ công

   Ảnh của Ấm Bạc - Trúc Lâm Đại Sĩ

   Ấm Bạc - Trúc Lâm Đại Sĩ

   8,500,000
   12,500,000

   Ấm chén bạc 999 nguyên khối, chế tác thủ công

   Ảnh của Ấm Bạc - Tùng Trúc Cúc Mai

   Ấm Bạc - Tùng Trúc Cúc Mai

   8,500,000
   11,500,000

   Ấm chén bạc 999 nguyên khối, chế tác thủ công

   Ảnh của Ấm Bạc - Khổng Tước Liên Hoa

   Ấm Bạc - Khổng Tước Liên Hoa

   8,500,000
   14,500,000

   Ấm chén bạc 999 nguyên khối, chế tác thủ công

   Ảnh của Ấm Bạc - Kim Ngọc Vân Cương

   Ấm Bạc - Kim Ngọc Vân Cương

   8,500,000

   Ấm chén bạc 999 nguyên khối, chế tác thủ công

   Ảnh của Bàn Trà Điện Di Lặc

   Bàn Trà Điện Di Lặc

   2,990,000
   3,500,000

   Bàn Trà Điện Di Lặc

   back to top