• Products
  Không tìm thấy sản phẩm nào.
   • Blog
    Không có bài viết blog nào.

   Công pháp dụng trà

   09/01/2020 14:33:51

   DÙNG TRÀ để thanh tịnh thân tâm

   DÙNG TRÀ để hành lễ Tri Ân

   DÙNG TRÀ để  minh tâm kiến tính

   DÙNG TRÀ  để tu luyện tinh thần

   Hành lễ để khai pháp

   Minh tâm để thưởng trà

   Nhất niệm để kiến đạo

   Tương ưng để giao hòa

    

   Trà Sương Mai

    

   Để lại bình luận
   back to top